Didi's Blog

About transmedia and other pretty cool stuff

Endgame Logo

Endgame: the calling for help


Endgame is de nieuwe verhaalwereld van James Frey, ik heb het boek gekocht en ik wil graag dieper in de wereld duiken met de game, maar dit groentje kan wel wat hulp gebruiken.

Vandaag, een aantal maanden nadat ik Endgame begon te spelen -of nou ja, spelen, het was tenminste een poging daartoe- kwam ik erachter dat er twee spellen te onderscheiden zijn. Het is niet zodanig met elkaar verweven als ik had verwacht. Dus alle moeite die ik heb gestoken in het oplossen van Stella’s puzzels op de Ancienct Societies website (zometeen meer hierover) heeft me geen ene mallemoer dichterbij de oplossing gebracht van de puzzel uit het boek, of de prijs van 500.000 dollar die daaraan hangt. Niet dat ik enige hoop had dit spel te winnen, maar ik vind het wel leuk om er mee aan te slag te gaan.

Om te beginnen met het boek Endgame: The Calling, dat staat vol met mysterieuze afbeeldingen, mysterieuze cijfers en URL’s die leiden naar mysterieuze websites en video’s. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee wat ik met dit alles aan moet. En ik denk dat veel lezers zich daarbij aansluiten, je ziet namelijk dat de eerste video ruim 30.000 views heeft, maar bij de vierde video is dat al gedaald naar 9000, met nog 70 URLs te gaan.

Solving one of Stella's challenges

Werken aan één van Stella’s challenges

Op de Ancient Societies website word je ook overspoeld met content, maar gelukkig is er een “How do I start?”-pagina, met een 6-stappenplan. Stap 1 is leren en je moet beginnen met een studie over 12 eeuwenoude stammen en het kijken van 112 videos over the Ancient Truth. Leuk, maar aangezien ik een leven heb, heb ik deze stap overgeslagen. Stap 2 is het oplossen van de uitdagingen en dat is leuk om te doen. De puzzels zijn moeilijk, maar met een beetje hulp van de community kon ik er toch in slagen om er een aantal op te lossen. Als beloningen krijg je weer een berg content over je heen, en het zijn allemaal doodlopende wegen voor mij. De stappen 3 t/m 6 brengen me ook niet verder. Er is geen touw aan vast te knopen.

Dus als er iemand is die me wegwijs kan maken in de wondere wereld van Endgame, graag! (Of als je er zelf ook niet uitkomt kunnen we het misschien samen proberen.)

Je kunt contact met me openemen via Twitter, Google+ of mail naar: didi@didikoller.nl


Endgame is a new storyworld created by James Frey, I bought the book and I really want to get into the ARG, but this rookie definitely needs some help.

Today, after playing -or at least trying to play- Endgame for a few months, I found out that there are two different games. It’s not as interlaced as I thought it would be. So me solving Stella’s puzzles on the Ancient Societies website, didn’t bring me any closer to solving the puzzle hunt embedded in the book or the $500,000 prize. I don’t expect to win this game (not even close), but it would be nice if I could at least get into it a little more.

So let’s start with the book Endgame: The Calling, it contains mysterious images, mysterious numbers and URLs that lead to mysterious websites and videos. I don’t have a clue what to do with all of this. And I think a lot of readers agree, since the first video had over 30.000 views, but at the fourth video the views already dropped to 9000, with still 70 URLs to go.

Solving one of Stella's challenges

Solving one of Stella’s challenges

On the Ancient Societies website there’s another shitload of content, but luckily there’s a “How do I start?”-page, with 6 steps. Step 1 is learning, starting with reading about 12 ancient lines and watching 112 videos about the Ancient Truth… Great, but since I have a life, I’ll skip this step. Step 2 is solving the challenges and even though I find the puzzles very difficult, with a bit of help from the community I could solve a few and that was a lot of fun. As a reward you get to see more content, but those are just more mysterious dead ends to me. Steps 3 to 6 won’t help me, I cannot make head or tail of it.

So if there’s anybody out there willing to show me around in the wonderful world of Endgame, please! (Or if you’re having a hard time solving the puzzles as well, maybe we can help eachother out.)

Contact me via Twitter, Google+ or mail to: didi@didikoller.nl

ancient societiesancient truthargendgameendgame: the callinghelpjames freypuzzlestellathe callingTransmedia storytelling

Didi Koller • April 12, 2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *