Didi's Blog

About transmedia and other pretty cool stuff

Popcorn Time vs. Netflix

Popcorn Time vs. Netflix

Pak de popcorn er maar vast bij, want het gekijf is weer begonnen. Stichting BREIN heeft de afgelopen weken zes Nederlandse websites uit de lucht gehaald waar de illegale streamingdienst Popcorn Time werd aangeboden. Tim Kuik, directeur van BREIN, zegt hierover: ‘De sites zijn een soort illegale winkels, die verbieden we. Maar de klanten die bij die winkels inkopen doen, vervolgen we niet. We proberen consumenten juist voor te lichten, en zo naar legale alternatieven, zoals Netflix, te begeleiden.’ Luister Tim, je hoeft me niet naar Netflix te begeleiden, ik ben daar al. Maar ik sta wel op het punt om weer te vertrekken. Ik betaal iedere maand netjes aan Netflix (en Pathé Unlimited). Het is dus heus niet dat ik niet wil betalen voor de films en series die ik kijk. Waarom heb ik dan ook Popcorn Time? Omdat het mij zo langzamerhand behoorlijk begon te irriteren dat ik met mijn netjes betaalde kaartje nog een half jaar in de rij moest staan voor dat nieuwe seizoen, terwijl al mijn vriendjes zonder kaartje de bioscoop alweer vrolijk uitlopen.

Vier seizoenen Homeland op Popcorn Time en slechts drie on Netflix

Vier seizoenen Homeland op Popcorn Time en slechts drie op Netflix

Het verbieden van platforms als Popcorn Time heeft weinig zin, want voor je het ene programma hebt verboden, schiet de volgende al de lucht in (MovieBox?). Filmmakers, Netflixen van deze wereld, we zijn heus wel bereid om te betalen voor content en service, maar zorg dan voor snelle deals en releases. Anders zijn de abonnees heel snel weg…

Get your popcorn ready, because the wrangling has started. BREIN foundation has shut down six Dutch websites where the illegal streaming service Popcorn Time was offered. Tim Kuik, director of BREIN, says: “The sites are like illegal shops, we prohibit that. But we do not prosecute the customers who buy from these stores. We try to inform consumers, and guide them to legal alternatives such as Netflix.” Listen, Tim, you don’t have to guide me to Netflix, I’m already there. But I’m ready to leave. I pay my Netflix membership every month (and Pathé Unlimited is also on my payroll). So it’s really not that I don’t want to pay for the movies and series that I watch. Then why do I have Popcorn Time? Well, it started to irritate me that, with a paid ticket, I have to wait in line for another half a year for a new season, while all my friends without a ticket are already leaving the cinema with a smirk on their faces.

Four seasons of Homeland on Popcorn Time and only three on Netflix

Four seasons of Homeland on Popcorn Time and only three on Netflix

Banning platforms like Popcorn Time makes little sense, because when you shut down one program, the next one is already in the air (MovieBox?). So filmmakers and Netflix’s of the world, know that we are willing to pay for your content and service, as long as you release it fast. Otherwise your members will leave even faster…

BREINDidi Kollerillegallegalnetflixnetflix vs. popcorn timepopcorn timepopcorn time vs. netflixpopcorntimestreamingstreaming platformstreamingservicesubscription

Didi Koller • February 26, 2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *