Didi's Blog

About transmedia and other pretty cool stuff

3

Sam and his WorldKids-ReportersSam en zijn WereldKids-Reporters

On behalf of the MediaLab and Radio Netherlands Worldwide Babbe Noya and I have developed a project for (future) expat kids. Sam and his world-Reporters kids is one of the first transmedia productions in the Netherlands. The project has brought us the Silver SpinAward for Young Talent.

Children who are moving abroad will face a few issues:

 1. Fear of the new country
 2. New language
 3. New culture
 4. New school
 5. New friends
 6. Homesickness
 7. Keeping in touch with the Netherlands

To assist them with these challenges, we developed a transmedia project. The children are spread all over the world, so the best way to reach them is online. It is also good when they are actively engaged with the changes in their lives so that they cope with them better.

The online series is about Sam (Benjamin Murck), an 18-year-old boy who was an expat. He just became an editor at WorldKids and he is looking for reporters to bring stories from around the world. If you are moving abroad, you can also become a reporter. To show Sam that you can handle it, you need to do five assignments and then you’ll get the official WorldKids press card.

Sam is searching for Reporters

Sam is searching for Reporters

It is transmedia, because the story is told on various platforms and each platform tells a different part of the story. The children can also participate in the series, they can do things, make things and figure things out for themselves. They do this on different layers of the story.

At first there is the drama layer. Sam is being sabotaged by Mrs Schimscheiner (Griete van den Akker). She is an old-fashioned journalist who doesn’t want anything to do with the internet, social media, children or opinions. She was fired from the Radio Netherlands Worldwide and therefore takes it out on the new, creative Sam.

Then there’s the educational layer. The children learn journalistic skills through various movies and assignments, like how to write a good article or how to make a nice item. There are also interviews with a number of experts, they give the kids directions on things as radio and video, but also about homesickness. This way the children will prepare themselves for their life as an expat.

The third layer is about social media. The children learn to deal with social media like Facebook. So they can expand their network, and they can stay connected with family and friends in the Netherlands.

We produced the complete project and it will be launched soon. The series consists of 18 episodes, seven video interviews and five assignments. These are spread across various websites and platforms. Below you can see the introductory episode.

Special thanks to: The MediaLab, Gijs Gootjes, Kasper Kamperman, Martin Oostenbrink, Inge Brinkman, William Koornstra, Maarten Almekinders, Hetty Kleinloog, Radio Netherlands Worldwide, Suzanne van der Wateren, Michiel Haijtink, Albert Bek, Benjamin Murck, Griete van den Akker, Wendy Segaar en Marjolijn Ruyg.

In opdracht van het MediaLab en de Wereldomroep hebben Babbe Noya en ik een project ontwikkeld voor (toekomstige) expatkids. Sam en zijn WereldKids-Reporters is één van de eerste transmediale producties in Nederland. Het project heeft ons de Zilveren SpinAward voor Jong Talent opgeleverd.

Kinderen die naar het buitenland gaan lopen tegen allerlei problemen aan:

 1. Angst voor het nieuwe land
 2. Nieuwe taal
 3. Nieuwe cultuur
 4. Nieuwe school
 5. Nieuwe vrienden
 6. Heimwee
 7. Contact houden met Nederland

Om ze te helpen bij deze problemen hebben we een transmediaal project ontwikkeld. De kinderen zijn over de hele wereld verspreidt, dus de beste manier om ze te bereiken is online. Daarnaast is het goed als ze actief bezig zijn met de veranderingen in hun leven, zodat ze er beter mee leren omgaan.

De online serie gaat over Sam (Benjamin Murck), een 18-jarige jongen die een expat is geweest. Hij is net redacteur geworden bij WereldKids en hij is op zoek naar reporters om verhalen te brengen van over de hele wereld. Als jij naar het buitenland gaat verhuizen kun je dus ook een reporter worden. Om aan Sam te laten zien dat je dat aankunt moet je vijf opdrachten doen en dan krijg je de officiële WereldKids perskaart.

Sam zoekt Reporters

Sam zoekt Reporters

Het is transmediaal, omdat het verhaal wordt verteld over verschillende platforms en ieder platform vertelt een ander deel van het verhaal. De kinderen kunnen ook participeren in de serie, ze kunnen dingen doen, dingen maken en dingen uitzoeken. Dit doen ze in verschillende lagen van het verhaal.

Ten eerste is er de drama laag. Sam wordt bij zijn werk gesaboteerd door mevrouw Schimscheiner (Griete van den Akker). Zij is een ouderwetse journaliste die alles haat wat met internet, social media, kinderen en meningen te maken heeft. Ze is ontslagen bij de Wereldomroep en reageert haar frustraties af op de nieuwe, creatieve Sam.

Dan is er de educatieve laag. De kinderen leren door middel van de opdrachten en de filmpjes allerlei journalistieke vaardigheden, bijvoorbeeld hoe je een goed artikel moet schrijven of hoe je een leuke reportage maakt. Er zijn ook interviews van Sam met een aantal experts, zij geven de kinderen tips over onder andere radio en video, maar bijvoorbeeld ook over heimwee. Op deze manier bereiden de kinderen zich ook voor op hun leven als een expat.

Als derde is er de social media laag. De kinderen leren omgaan met social media, zoals Facebook. Zo kunnen ze hun netwerk vergroten, maar ze kunnen ook contact houden met familie en vrienden in Nederland.

We hebben het project helemaal geproduceerd en het wordt binnenkort gelanceerd. De serie bestaat uit 18 afleveringen, 7 video-interviews en 5 opdrachten. Deze zijn verspreid over verschillende websites en platforms. Hieronder de introductie-aflevering.

Met dank aan: Het MediaLab, Gijs Gootjes, Kasper Kamperman, Martin Oostenbrink, Inge Brinkman, William Koornstra, Maarten Almekinders, Hetty Kleinloog, de Wereldomroep, Suzanne van der Wateren, Michiel Haijtink, Albert Bek, Benjamin Murck, Griete van den Akker, Wendy Segaar en Marjolijn Ruyg.

awardCasesDidi KollerNew fictionsamspinawardspinawardsTransmedia storytellingyoung talent

Didi Koller • April 10, 2011


Previous Post

Next Post

Comments

 1. Peter June 17, 2011 - 1:16 pm Reply

  Gisteren naar jullie geluisterd op Marcom11 – top. Super project en fijne presentatie

 2. Didi Koller June 17, 2011 - 1:56 pm Reply

  Dat is altijd leuk om te horen, dankjewel. Ik zie dat je interaction designer bent. Vooral op dat gebied kan transmedia storytelling erg interessant zijn. De digital natives willen geen passieve gebruikers meer zijn, ze willen actief betrokken worden bij het verhaal!

 3. Homepage

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *